Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

 

Adresát:  Danihel Petr, náměstí 171, 47103, Kravaře u České Lípy, IČO 44550821, tel. 720991497, e-mail babyrest@babyrest.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Důvod k odstoupení od kupní smlouvy:

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Objednávka č.: 

 

Datum objednání zboží: 

 

Datum dodání zboží: 

 

Jméno a příjmení kupujícího:

 

Adresa kupujícího:

 

Kontakt na kupujícího (telefon a email): 

 

Číslo účtu pro vrácení peněžního plnění: 

 

Datum ………………………

 

Podpis kupujícího 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ……………………………………