Reklamační list

Formulář pro uplatnění práv z vadného zboží

(reklamační list)

 

Adresát: Danihel Petr, náměstí 171, 47103, Kravaře u České Lípy, IČO 44550821, tel. 720991497, e-mail : babyrest@babyrest.cz

 

 

Kupující tímto oznamuje, že uplatňuje vady u následujícího zboží:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Popis vady / vad zboží: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………
 

 

Datum objednání zboží: 

 

Datum obdržení zboží: 

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení kupujícího: :

 

Adresa kupujícího:

 

Telefon a e-mail kupujícího: :

 

Požadované plnění z titulu vady zboží:

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Datum podání reklamace : ……………………………………………..

 

Datum přijetí reklamace: ……………………………………………….

 

Podpis kupujícího 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) …………………………………………

 

Příloha: – kopie dokladu o koupi